دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

آخوند شیعه: در اهل سنت هر کس می‌تواند با مادر و خواهر خودش ازدواج کند

اسلام، آخوند ها، جمهوری اسلامی، دشمنان قسم خورده آزادی و عدالت و برابری و حقوق انسانی زنان. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و فقیر ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا میشود. درست عین ایران کنونی! آخوند های مفت خور و بیکار و سربار، و یک مشت دزد و شیاد و دروغگو و فاسد و جانی و بیماران روانی و جنایتکار.

قوانین اسلامی چه در عربستان و چه در دیگر کشورهای مسلمان و ایران اسلام زده ضد زن و دشمن حقوق انسانی زنان است. در دین اسلام نابرابری و بی عدالتی و مردسالاری حاکم است. در دنیای واقعی حقوق حیوانات از حقوق یک زن مسلمان بیشتر است.