دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: ۹۰۰روز بعد از زلزله ؛ فیلم زندگی سخت و طاقت‌فرسا در کانکس بدون آب و برق در سرپل ذهاب

عکس از آرشیو است. وضعیت زلزله زدگان بعد از زلزله سر پل زهاب و کرمانشاه.

این عکس خود نشان دهنده واقعیت خرج پول میلیاردها پول ایران توسط رژیم دزد ها و قاتلین و جنایتکاران است.

کاخ حوزه آخوند ها در شهر قم ـ آخوند های بیکار و مفت خور و دزد و سربار که زندگی های اشرافی دارند. این جماعت انگل صفت عامل اصلی عقب ماندگی و درد و رنج و بدبختی و ذلت و آوارگی برای ایران و ایرانی اند. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ایران و ایرانی همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.