سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم کوتاه: سخنان محمد رضا مرتضوی (دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ): کاخ شاه پیش خانه های مسئولان ما صفر است، از هم اکنون شورش توده ها را میبینم

از بالابلاگ بالاترین: من در این کشور چیزهایی می بینم که در هیج جا ندیده ام که اینها منجر به انقلاب در آینده میشود.

دیگر از زمان محمود احمدی نژاد دزدی ها کاملا علنی شده و همینطور امتداد پیدا کرده و هر چقدر هم که می دزدند تمام نمی شود و در عوض کارگر را شلاق می زنند.

کارخانه دار و سرمایه دار در این کشور یک ریال مالیات نمی دهند اما پرستار و کارگر فقیر هستند.

در هیچ کجای دنیا چپاول ثروت مردم به دست عده ایی اینگونه لجام گسیخته انجام نمی شود و چیزهایی در این کشور اتفاق افتاده که در هیچ جای دنیا نمونه آن نیست، باید ترسید از خشم مردم گرسنه و معترض به فساد و فحشا و فقر که در نهایت مردم را به قیام و انقلاب می کشاند.

  • اشرافیت کنونی ایران را در هیچ کجای دیگر دنیا ندیده ام.
  • کاخ شاه پیش خانه های مسئولان ما صفر است.
  • روزی برسد که مردم این خانه ها را تسخیر و مال خود کنند.

سخنان محمد رضا مرتضوی (دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ) در برنامه رو در رو:

کاخ حوزه آخوند ها در شهر قم ـ آخوند های بیکار و مفت خور و دزد و سربار که زندگی های اشرافی دارند. این جماعت انگل صفت عامل اصلی عقب ماندگی و درد و رنج و بدبختی و ذلت و آوارگی برای ایران و ایرانی اند. آخوند خوب، آخوند مُرده است. دشمن ایران و ایرانی همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

این عکس خود نشان دهنده واقعیت خرج پول میلیاردها پول ایران توسط رژیم دزد ها و قاتلین و جنایتکاران است.

داستان دردناک زندگی میلیون ها کودک فقیر و بیچاره ایران در حکومت اسلامی و آخوندهای مفت خور و جنایتکار.