دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فریاد مردم گرسنه و تحت ستم: اینهمه دزدی می‌کنند تا حرف می‌زنیم می‌گویند وهابی هستی! فیلم فریادهای مردم تشنه غیزانیه اهواز