دوشنبه, ۲۳ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

یاهو: چاپ خبر پارکور کار ایرانی علیرضا چاپلقی در رسانه جهانی یاهو

https://sg.news.yahoo.com/parkour-athletes-arrested-image-kiss-163906616.html

آزادی، و قانون برابری زنان و مردان، ممنوعیت دخالتگری آخوند و دینداران در مسائل اجتماعی و خصوصی و سیاست و غیره… و سکولاریسم برای ایران فردا.

آزادی، و قانون برابری حقوقی و جنسی زنان و مردان. نه به حجاب زوری و تحمیلی چماقداران رژیم داعشی صفتان اسلامی در ایران.

سرنگون باد رژیم اسلامی چماقداران و زن ستیزان و سرکوبگران و شکنجه گران و جنایتکاران و تروریست ها و جنگ طلبان و ناقضان حقوق انسانی و بشر ـ خواهان ایرانی آزاد، با قوانین برابری  زنان و مردان و ممنوعیت و جدای نهاد دین از حکومت و سیاست و غیره… و اجتماعی بر اساس سکولاریسم.

دروغ های خمینی جنایتکار و جمهوری اسلامی تا قبل از به قدرت رسیدن کامل.