شنبه, ۱۰ آبان , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

ردپای استاندار ولایی و همسرش در نجومی ترین دزدی کشور! و فقر و زندانی کردن کارگران نی شکر هفت تپه! فیلم

“اخه این چه شهریه؟” استاندار دزد. پلیس دزد. قاضی دزد. رهبرش دزد!!