چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مناسبات علی و شیعیانش با ایرانیان ۲۹ ـ (با حضور ایمان سلیمانی، وفا یغمایی و مانی)

زبانِ سرخ و سرِ سبز ـ ستیزِ دین با دانش، خرد و حقوق آدمی در ایران و جهان ـ بررسی بی طرفانه اما دقیقِ جنبشهای اجتماعی، مذهبی، فلسفی و سیاسی از زمان چیرگی اسلام بر ایران و منطقه تا کنون با حضور کارشناسان شجاع و آگاه.

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و فقیر ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا میشود. درست عین ایران کنونی! آخوند های مفت خور و بیکار و سربار، و یک مشت دزد و شیاد و دروغگو و فاسد و جانی و بیماران روانی و جنایتکار.