دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

امضای پتیشن آسمان ایران امن نیست ـ (این پتیشن به پیشنهاد حامد اسماعیلیون راه اندازی شد)

 

امضای پتیشن آسمان ایران امن نیست. کلیک کنید

عکس تعدادی از کشته شدگان سقوط هوپیمای اکراینی در شهر یار تهران. در مجموع ١٧٩ نفر جانشان را از از دست دادند، که در این میان ١۴٧ تن از مسافران ایرانی بودند. نفر کودک و یک نفر نوزاد گزارش شده است. (با موشک کروز هواپیمای مسافربری را زدند و هنوز هم معلوم نیست چه کسانی دستور شلیک به هواپیمای مسافربری را دادند!)