چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: آخوند خاتمی جنایتکار هم تکلیفش را با مردم روشن کرد!!! مرگ بر آخوند خاتمی ـ مرگ بر جمهوری اسلامی

دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

خاتمی هم تکلیفش را با مردم روشن کرد!!!

دو آخوند مفت خور و قاتل و جنایتکار و دشمن ایران و ایرانی. مرگ بر آخوند. آخوند خوب آخوند مُرده است. مرگ بر خاتمی ـ مرگ بر خامنه ای. مرگ پاسدار ـ مرگ بر بسیجی