سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

جناب خاتمی! راه حل همان است که شما گفتید! همبستگی ملی منتها برای سرنگون کردن شماها!صدای پای انقلاب گرسنگان

از گویا نیوز: ف. م. سخن: جناب خاتمی! راه حل همان است که شما گفتید!

همبستگی ملی منتها برای سرنگون کردن شماها!

کشورِ در هم شکسته شده به دست آخوندهای حاکم، به سمت فروپاشی می رود.

در این لحظات سرنوشت ساز، خاتمیِ در آب نمک خوابانده شده، کمر دردش خوب شده و از باغ دماوند به تهران مهاجرت کرده تا بلکه بتواند یک بار دیگر حرکت های اعتراضی مردم را به بیراهه ی اصلاح طلبی بکشاند.

دو آخوند مفت خور و قاتل و جنایتکار و دشمن ایران و ایرانی. مرگ بر آخوند. آخوند خوب آخوند مُرده است. مرگ بر خاتمی ـ مرگ بر خامنه ای. مرگ پاسدار ـ مرگ بر بسیجی

اما سید ممد غافل است از این که آب نمکی که او در آن خوابانده شده، سال هاست که کپک زده و گندیده است. مردم از بوی گند حکومت نکبت و این آب نمک فاسد، جان های شان به لب رسیده و بمب ساعتی هر لحظه به انفجار نزدیک تر می شود.

خاتمی در سخنرانی ویدئویی خود، از مصیبت ها می گوید و این که نباید آن ها را از مردم پنهان کرد. مردم البته به خوبی با مصیبت ها آشنا هستند چرا که با این مصیبت ها هر ساعت و هر دقیقه در حال دست و پنجه نرم کردن اند.

مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر اصلاح طلبان اسلامی ـ تنها دشمن حقیقی مردم ایران و کشور ایران جمهوری اسلامی است. زنده باد آزادی و برابری برای زنان و مردان ایرانی ـ سکولاریسم برای ایران.

خاتمی راه حل را هم به خیال خود نشان می دهد: همبستگی مردم در جهت کاهش «مصیبت ها». مصیبت هایی که مردم در آفرینش آن ها نقشی نداشته اند؛ مصیبت هایی که آخوندهای حاکم باعث و بانی آن ها بوده اند.

البته آقای خاتمی در مورد همبستگی مردم کاملا درست می گوید. مردم باید به هم بپیوندند ولی این بار برای سرنگون کردن حکومت نکبت.

صحبت های خاتمی، به نوعی «شنیدن صدای انقلاب» بود. اما کسی که این «صدا» را شنیده و شنیده شدنِ آن را بر زبان می آوَرَد، کاره ای در مملکت نیست و اقرار به شنیدن صدای انقلاب او چیزی را تغییر نمی دهد.

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. در ایران، به غیر از آخوند ها که بیماران روانی اند، هیچ کس دیگری از آزادی های شخصی و اجتماعی برخوردار نیست. قوانین جمهوری اسلامی بر گرفته از اسلام عقب مانده هزار و چهارصد سال قبل اعراب است، آزادی و برابری قانونی و اجتماعی زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران.

ما منتظر می مانیم تا رییس تمام آدمکشان و فاسدان و غارتگران، خودش رو به روی دوربین ها بنشیند و او که همه کاره ی این نظام نکبت است به شنیدن صدای انقلاب مردم ایران اقرار کند.

بعد هم اگر اجل فرصتی به او داد، بار و بندیل اش را ببندد و به نزد جانشین سلطان قابوس، یا کشورهای لبنان و سوریه برود و کشور را به دست مردم و حکومت منتخب آن ها بسپارد.

مردم، برای رسیدن به چنین هدفی، باید به هم بپیوندند و در این جهت تلاش کنند.

سرنگون باد رژیم اسلامی چماقداران و زن ستیزان و سرکوبگران و شکنجه گران و جنایتکاران و تروریست ها و جنگ طلبان و ناقضان حقوق انسانی و بشر ـ خواهان ایرانی آزاد، با قوانین برابری  زنان و مردان و ممنوعیت و جدای نهاد دین از حکومت و سیاست و غیره… و اجتماعی بر اساس سکولاریسم.