چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

داستان درآمد یک میلیارد تومانی کبوتران و گندم حرم اما رضا در مشهد ـ (پولی که به جیب آخوند ها میرود)

یکی از خدام حرم امام رضا که برای تفریح به شمال آمده بود تعریف میکرد و میگفت : کبوتران حرم امام رضا در ماه بیش از ۸۰۰ میلیون و در ایام پر ترافیک زوار بیش از میلیارد تومان برای متولیان حرم ( رئیسی و علم الهدا ) سود دهی دارند.

در ۱۰ مکان برای کبوتران گندم ریخته میشود . در هر مکان قفسیهایی هست پر از کبوتر که زوار با پرداخت ۲۰۰۰ تومان پرنده ای را خریده و آزاد میکنند. اکثر زوار بیش از یکی دوتا ۱۰تا و ۲۰ تا هم میخرند . و دیده شده تا ۵۰ و ۱۰۰تا هم یکجا خریده اند . عربها که همیشه به تعداد فرزندان کبوتر آزاد میکنند . و زوار نادان نمیدانند که این کبوتران جلدن و بجز حریم حرم جایی نمیروند.

پول ایرانیان نادان و عقب مانده فکری و مُرده پرست های آدم های شخصیت های اسلامی کشورهای مسلمان عربی، که به جیب آخوند های مفتخور رژیم اسلامی، و چماقداران و نیروهای مسلح و بیت خامنه ای خونخوار و دیگر اراذل و اوباشان حکومتی سرازیر میشود. همیشه از ماست که بر ماست!

گندم را در بسته های ۲۰۰ گرمی به مبلغ ۱۰۰۰ تومان میفروشند یعنی یک کیلو گندم را ۵۰۰۰ تومان میفروشند . و خادمانی هستند که دایم در حال جارو کردن و جمع آوری گندمها هستند . تا زوار گندم روی زمین نبینند . و هرجه زودتر گندم خریداری کنند . در هر مکان هر ساعت بیش از ۵ کیسه ۱۰ کیلویی گندم جمع آوری میکنند.

که در مدت ۲۴ ساعت بیش از ۱۰ تن گندم انبار میشود و مجددا کیلویی ۵۰۰۰ تومان به زوار فروخته میشود. و افرادی هستند که یک یا چند گونی گندم نذر کرده یا باخود میآورند و تحویل انبار میدهند. و یا از انبار حرم خرید میکنند و فقط پولش را میدهند. افراد بسیار زیادی هستند که کبوتران شخصی دارن و آنها را وقف حرم میکنند. و روزی نیست که چندین کیسه و قفس پراز کبوتران گران قیمت تحویل انبار نشود.

و خیلی جزئیات دیگری هست که مجال گفتن نیست …

این تنها درآمد زایی کبوترانی است که تابحال بفکر کسی خطور نمیکرده و نمیکند …

آیا جهالت را حد و مرزی هست!

تمام بدبختی ایرانیان از باور به دروغگوئی های آخوند ها و پرستش شخصیت های کشورهای اسلامی از کشورهای عربیست. مردمان کشوری که آخوند و مُردگان را بپرستند، هرگز شاهد یک زندگی خوب و انسانی نخواهند بود. هر چه هست بدبختی و عقب ماندگی و زن ستیزی و مرد سالاری و دروغ و دزدی و جنایت… کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و فقیر ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا میشود. درست عین ایران کنونی! آخوند های مفت خور و بیکار و سربار، و یک مشت دزد و شیاد و دروغگو و فاسد و جانی و بیماران روانی و جنایتکار.