شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

صحبت های زئوس: خدا و دعا در شفای کرونا ـ (نابود باد آخوند در ایران)

همه علم امام صادق و آخوند ها و اسلام برای درمان بیماری کرونا و دیگر بیماری ها نوشیدن شاش شتر و روغن بنفشه در مقعد است! قابل توجه ایرانیان مسلمان و فریب خورده توسط آخوند های شیاد و دروغگو و مفت خوران و فاسدین و دزد های اموال مردم ساده دل.