سه شنبه, ۶ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران: مردم سر کار نروید!

رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرده که از شنبه ۲۳ فروردین به سر کار بروید. ما میگوییم مردم سر کار نروید! برای سلامت خودتان و دیگران در خانه بمانید و اعلام کنید دولت موظف است معیشت همگان را تامین کند.

ویروس کرونا در ایران و مرگ و میر مردم و دروغگوئی و پنهانکاری و تهدید پزشکان و مردم بخاطر خبررسانی. جان مردم ایران برای این جانیان رژیم اسلامی بی ارزش است! مرگ بر پاسدار و بسیجی و آخوند. مرگ بر این جماعت و جنایتکاران رژیم اسلامی که دشمنان مردم شریف ایران هستند.

جمهوری اسلامی فقط نگران بقاء ننگین خود است و جان و سلامت مردم برایش اهمیتی ندارد. این رژیم همدست کروناست. تنها اتحاد و همبستگی سراسری مردم میتواند چنین رژیم ضد بشری را به عقب براند!

مردم! خود ابتکار عمل را بدست گیرید. جز در رشته های ضروری، کار را تعطیل کنید. روز ۲۳ فروردین سر کار نروید!

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۸ فروردین ۱۳۹۹، ۶ آوریل ۲۰۲۰