دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

کرونا : فیلم کوتاه: درخواست شبی یک میلیون تومان بابت بستری کردن یک کارگر روزمزد مبتلا به کرونا توسط بیمارستان!

چهل و یک سال است که همه جای ایران سیاهپوش و عزادار و سرای غم است. چهل و یک سال است که جان و زندگی مردم ایران برای جنایتکاران و چماقداران رژیم اسلامی هیچ ارزشی ندارد.