جمعه, ۲۰ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مصاحبه مریم اکبرشاهی و تکرار سناریوی امیرحسین رستمی!!! گفتن حقیقت ممنوع! جان مردم ایران بی ارزش است!

ویروس کرونا در ایران و مرگ و میر مردم و دروغگوئی و پنهانکاری و تهدید پزشکان و مردم بخاطر خبررسانی. جان مردم ایران برای این جانیان رژیم اسلامی بی ارزش است! مرگ بر پاسدار و بسیجی و آخوند. مرگ بر این جماعت و جنایتکاران رژیم اسلامی که دشمنان مردم شریف ایران هستند.