دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

درمان دروغین طب اسلامی و مرگ محسن شریفی پس از ملاقات با آخوند مرتضی کهنسال در انزلی

کشوری که آخوند داشته باشد، عقب مانده ترین کشور دنیا است. عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و فقر و مصیبت در ایران از وجود جماعتی مفتخور و انگل و سربار بنام آخوند و جمهوری اسلامی است. آخوند ها با پیروی از قوانینی عربی اسلامی دشمن پیشرفت کشور ایران هستند.