دوشنبه, ۵ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

مزخرفات خامنه ای قاتل و دیوانه: آنجوری کنید که تولید جهش کند

مرگ بر خامنه ای. مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی. مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مبارزه مسلحانه تنها راه باقی مانده با رژیم قاتلین و جنایتکاران و فاشیست های مزدور اسلامی است.