سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

دلیل مزخرف فرماندار مزخرف خوانسار برای قرنطینه نکردن این شهرستان بدلیل وجود آخوند های مفت خور و انگل و سربار ایران