سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

علمای اسلام و راز مقابله با وبا و کرونا!!! چرندیات آخوندا و مرگ مردم ایران ( برگرفته از مدیای اجتماعی )

کشوری که آخوند داشته باشد، عقب مانده ترین کشور دنیا است. عامل تمام عقب ماندگی و بدبختی و فقر و مصیبت در ایران از وجود جماعتی مفتخور و انگل و سربار بنام آخوند و جمهوری اسلامی است. آخوند ها با پیروی از قوانینی عربی اسلامی دشمن پیشرفت کشور ایران هستند.