سه شنبه, ۱۹ فروردین , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

دروغ کله گنده در اصول کافی / در یک مجلس ۳۰۰۰۰ سوآل حضرت جواد!!!

علی ابن ابراهیم گوید:

پدرم نقل کرد که گروهی از شیعیان از شهرهای دور آمدند و از حضرت جواد علیه السلام اجازه تشرف گرفتند (یعنی میخواستند به مکه بروند) و به خدمتش رسیدند. در یک مجلس، سی هزار مسئله از او پرسیدند که حضرت به همه آنها جواب فرمودند و این در حالی بود که در آن زمان حضرت جواد علیه السلام فقط ده ساله بود!!

کتاب اصول کافی- بخش الحجه- باب مولد ابی جعفر محمد بن علی الثانی

توضیح: بیایید یک حساب سرانگشتی بکنیم:

فرض کنید پرسیدن هر سوال یک دقیقه زمان ببرد. ۳۰۰۰۰ سوال برابر است با ۳۰۰۰۰ دقیقه یعنی معادل ۵۰۰ ساعت که آن نیز برابر ۲۱ روز میشود!!

یعنی آن شیخ کلینی بی پدر و مادر دروغگوی کثافت در کتاب اصول کافی ادعا کرده که یک بچه ده ساله که اندماغش توی دهانش بوده ۲۱ روز بدون اینکه استراحت بکند، بدون اینکه چیزی بخورد، یا چیزی بیاشامد و یا به مستراح بروند و خیر سرش بریند، به مدت ۲۱ شبانه روز همینطوری نشسته بوده و پاسخ سوالات شیعیان را می داده است!!

ای بر پدر و مادر هرچی دروغگوست لعنت!

مشروطه

ورود آخوند خمینی، دیکتاتور جلاد و خونریز از فرانسه به ایران، مصادف است با سرآغاز عقب ماندگی و خونریزی و دستگیری و زندان و اعدام و تیرباران و آوارگی فساد و دزدی و میلیون ها بدبختی برای ایران و ایرانی. مرگ بر آخوند ـ مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مرگ بر پاسدار و بسیجی. دشمن ما ایران و ایرانی ها همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.