یکشنبه, ۱۷ فروردین , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم، چرا الله، جبرئیل، محمد و علی در جنگ اُحُد شکست خوردند؟ برای آگاهی ایرانیان فریب خورده و اسلام زده و اپوزسیون

مرگ بر آخوند ـ آخوند ها موجب تمام بدبختی و ذلت و آوارگی و عقب ماندگی ایران و ایرانی هستند.

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. در ایران، به غیر از آخوند ها که بیماران روانی اند، هیچ کس دیگری از آزادی های شخصی و اجتماعی برخوردار نیست. قوانین جمهوری اسلامی بر گرفته از اسلام عقب مانده هزار و چهارصد سال قبل اعراب است، آزادی و برابری قانونی و اجتماعی زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران.