پنج شنبه, ۱۴ فروردین , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

آتش زدن تصویر «خامنه ای قاتل» در تهران خیابان نوفل لوشاتو کنار درب ورودی سفارت کشور خائن روسیه

مرگ بر خامنه ای. مرگ بر پاسدار ـ مرگ بر بسیجی. مرگ بر جمهوری اسلامی ـ مبارزه مسلحانه تنها راه باقی مانده با رژیم قاتلین و جنایتکاران و فاشیست های مزدور اسلامی است.