شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

عکس: اینجا دانشگاه تهران نیست، اینجا مسجدی در اهواز است! مردم هوشمندانه کفشهایشان را رو پرچم اسرائیل و آمریکا نمیگذارند

دشمن ایران و ایرانی، آخوند و پاسدار و بسیجی و جمهوری اسلامیست، و نه اسرائیل و آمریکا. داعش ما بسیجی و سپاهی. مرگ بر بسیجی ـ مرگ بر سپاهی ـ مرگ بر آخوند ـ مرگ بر جمهوری اسلامی.