چهارشنبه, ۹ مهر , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

بابک تختی: نظر تختی در ارتباط با قتل و عام مردم در آبان ماه و سقوط هواپیما و هادی ساعی…

۱۵۰۰ نفر در آبان ماه کشته شدند ۶۰ نفر در مراسم خاک سپاری و ۱۷۶ نفر در هواپیمایی که هنوز چند دقیقه‌ایی از سفرش را شروع نکرده بود. خبر مرگ انبوه هموطنان دیگر امریست رایج. به مرگ ناغافل از روی بی‌تدبیری انگار خو گرفتیم ، اما چیزی که این مرگ این مسافران بی‌گناه و بی‌تقصیر را تحمل ناپذیر می‌کند دروغ و تزویر ‌ و شیادی است که تمام این رویداد را در. برگرفته، همین شایعه فارغ از درستی یا نادرستی آن که هدف قرار گرفتن هواپیما سهوی نبوده خبر از عمق ویرانی می‌دهد.

عکس تعدادی از کشته شدگان اعتراضات به گرانی بنزین در ایران توسط رژیم خونخواران و جنایتکاران اسلامی. انتقام قتل جوانانمان را خواهیم گرفت. نه می بخشیم، و نه فراموش میکنیم.

در این میان اما آقای ساعی قهرمان نام آشنای کشورمان هیچ کدام از این وقایع یا فجایع را قابل اعتنا ندانستند،و به مهاجرت خانم کیمیا علیزاده پرداخته‌اند و آن را ذلت بار خواندند. چنین داوریِ بی برو برگردی درباره‌ی انتخابهای فردی هر آدمی اگر غرض ورزانه نباشد، سخت ساده لوحانه است.

کیمیا علیزاده در حال حاضر به عضویت تیم ملی هلند در آمده است.

بیشتر هم میهنانی که در هواپیمای اکرانی جان خود را از دست دادند، گروهی مهاجر بودند که مردم بسیار با عزت‌شان می‌دانند. در عرصه‌ی زندگی فردی یا اجتماعی‌ِ آدم یک عمل مجرد امکان داوری منصفانه درباره‌ی کل زندگی او را فراهم نمی‌کند.

حتا اگر آن اعمال به تنهایی فضیلت به شمار آیند. بله من هم فکر می‌کنم ورزشکاری که به پشتوانه‌ی حمایت مردم تنگ دست و رنج کشیده‌ی کشورمان به سکوهای بلند جهانی رسیده نباید غرور ملی را با سیم و زر عوض کند و تن به مهاجرت دهد. اما اگر هم او، ایستاد و نردبان و بلندگویی برای فساد و دردی و دروغگویی شد چه؟

عکس تعدادی از کشته شدگان سقوط هوپیمای اکراینی در شهر یار تهران. در مجموع ١٧٩ نفر جانشان را از از دست دادند، که در این میان ١۴٧ تن از مسافران ایرانی بودند. نفر کودک و یک نفر نوزاد گزارش شده است.

اینجا ذلت نیست؟ پس صرف هماجرت یا تن ندادن به مهاچرت فضیلت نیست. مثال دیگر شعبان جعفری است. شعبان خان بدون مدال به جایگاهی رسید که تا در بر این پاشنه می گردد از او یاد خواهیم کرد گرچه نه به عزت. ولی این بدان معنی نیست که با کسب مدال و عنوان جهانی می‌توان از شعبان جعفری شدن مصون ماند.

به روشنی می‌بینیم که بعضی از مدال‌آورانمان با عنوان یکتا و بی‌نظیر در تاریخ ورزش کشور به جای ایشان نشسته اند. هم ورزشکارانی که در ایران ماندند و تن به فساد ندادند و هم ورزشکارانی که قدرت مقاومت دربرابر فساد را نداشتند و برای سلامتی جان و روانشان دست به مهاجرت زدند، افرادی صاحب فضیلتند.

از فیسبوک بابک تختی

چهل سال است که همه جای ایران سیاهپوش و عزادار و سرای غم است. چهل سال است که جان و زندگی مردم ایران برای جنایتکاران و چماقداران رژیم اسلامی هیچ ارزشی ندارد.