یکشنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: اعتراضات مردم در شهرهای مختلف ایران با شعارهای مرگ بر خامنه ای و سپاهی +۱۷ فیلم

 فیلم/  تهران خیابان جناح، «مرگ بر خامنه‌ای»!/  ۲۲دی

فیلم/ میدان آزادی تهران و پرتاپ گاز اشک آور / شامگاه ۲۲ دی

فیلم/ یزد/  رئیس کل قوا، استعفا استعفا /  ۲۲ دی

فیلم/ شامگاه ۲۲ دیماه – کرمانشاه: پرتاب گاز اشک آور به سمت مردم توسط وحوش خامنه‌ای

فیلم/   تهران خیابان آزادی فریاد «مرگ بر دیکتاتور» / ۲۲ دی

فیلم/ شامگاه ۲۲ دیماه -ایستگاه متروی تهران  معین و شعار بی‌شرف بی‌شرف

فیلم/ شامگاه ۲۲ دیماه – مردم غیور و انقلابی قزوین نیز به پاخاستند

فیلم/ شامگاه ۲۲ دیماه – مردم غیور و انقلابی قزوین نیز به پاخاستند

فیلم/ شامگاه ۲۲ دیماه -سیل خروشان مردم خشمگین تهران بە سمت میدان آزادی

فیلم/ تهران، راهپیمایی هزاران نفری انقلابیون بە سمت میدان آزادی

فیلم / سنندج. مرگ بر دیکتاتور. ۲۲ دی

فیلم/  هم اکنون شعار «ما بچه های جنگیم بجنگ تا بجنگیم» در مردم تهران میدان آزادی/ ۲۲ دی

فیلم/ تهران، راهپیمایی هزاران نفری انقلابیون بە سمت میدان آزادی

فیلم/ شامگاه ۲۲ دیماه – مردم اراک نیز با شعار «مرگ بر دروغگو»

فیلم/ میدان آزادی. شعار مرگ بر دیکتاتور.  ۲۲ دی

فوری- فیلم/ هم اکنون  میدان آزادی:  ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما /  ۲۲ دی ۹۸

فیلم/ میدان فردوسی تهران/ یکشنبه ۲۲ دی