یکشنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم؛ تظاهرات اصفهان با شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست + ۹ فیلم اعتراضی از تهران، اصفهان، همدان

عکس تعدادی از کشته شدگان سقوط هوپیمای اکراینی در شهر یار تهران. در مجموع ١٧٩ نفر جانشان را از از دست دادند، که در این میان ١۴٧ تن از مسافران ایرانی بودند. نفر کودک و یک نفر نوزاد گزارش شده است.