یکشنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

فیلم: تهران؛‌ سلیمانی قاتله، رهبرش هم خائنه، فیلم تظاهرات در مقابل دانشگاه تهران – ۲۱دی ۹۸

آخوند، پاسدار، بسیجی، قاتلین و جنایتکاران و فاسدین. دشمنان ایران و ایرانی. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست. خوشبختانه سلیمانی کرمانی به سزای کارهای جنایتکارانه و تروریستی اش رسید.