دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

جلال ایجادی: سردار سپاه قدس پروردۀ مکتب قرآن / جمهوری اسلامی و قرآن و اسلام و ایران

آخوند، پاسدار، بسیجی، قاتلین و جنایتکاران و فاسدین. دشمنان ایران و ایرانی. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست. خوشبختانه سلیمانی کرمانی به سزای کارهای جنایتکارانه و تروریستی اش رسید.