دوشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

مقالات

یک اتفاق واقعی از یک دختر ایرانی: وقتی شنید ایران را ترک کردم، گفت، چه بهتر یک انگل در جامعه کمتر…

واقعیتی از زندگی پونه رازی: وقتی شنید ایران را ترک کردم. گفت؛ چه بهتر یک انگل در جامعه کمتر مدت کوتاهی کارمند فرودگاه خمینی بودم. کوتاه چون بیرونم کردن البته پرتم کردن بیرون.  داستان از این قرار بود که من در یک دفتر ...

آن سوی کارورزی / ساناز اله یاری 

نویسنده: ساناز اله یاری  قانون کار ایران یکی از بی قانون ترین قوانین حمایتی از نیروی کار است و در راستای همین بی قانونی مواد و طرح هایی را تصویب می کند که جزعقب راندن دستاوردهای مبارزات کارگران چیزی نداشته است. تصویب ...

بحران کردستان عراق، تهدیدها و ضرب‌العجل سه روزه بارزانی! بهرام رحمانی

نویسنده:  بهرام رحمانی مقدمه از روزی که اقلیم کردستان عراق، برگزاری همه‌پرسی و یا رفراندوم برای استقلال این منطقه را اعلام کرد، آن‌چنان هیاهویی در عراق و اقلیم کردستان و منطقه و خارج کشور راه افتاد تا این که سرانجام شورای امنیت سازمان ...

یورش پلیس هار صاحبان صنایع علیه کارگران اراک، برای طبقه کارگر ایران یک‌ معنی دارد: یا مرگ یا زندگی

نویسنده: شاپور احسانی راد  دو روز است که کارگران اراک در میدان جنگ هستند این جنگ‌ در سوریه نیست جنگ‌‌ در خیانهای و جاده های اراک‌‌ است در مقابل کارحانه و در دل کارخانه های اراک‌ است، این یورش وحشیانه به کارگران ...