چهارشنبه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

مقالات

مثلث جنگ‌طلبی حکومت‌های ترکیه و عراق و ایران علیه اقلیم کردستانرا محکومکنیم! بهرام رحمانی

   نویسنده: بهرام رحمانی در روزهای اخیر، ترافیک جنگ‌طلبان منطقه علیه اقلیم کردستان عراق در مرزهای این منطقه، بسیار سنگین شده است. دید و بازدیدهای سران و مقامات سیاسی و نظامی حکومت‌های مرتجع اسلامی عراق، ایران و ترکیه و طراحی جنگ و ...

عباس خرسندی: فلسفه سیاسی جامعه ایدئولوژیک و جامعه مدنی

نویسنده: عباس خرسندی فارغ از جدلهای اسکولاستیک و مدرسی، باز نمای عینی و تجربی دو عرصه ایدئولوژیک و مدنی، اساس موجودیت و هویت آنها را در عرصه تاریخ جوامع بشری نشان میدهد. ابعاد رشد کلاسیک، عامل و فرآیند  تغییر و تحول ...

اتحاد و مبارزه علیه بیکاری؛ جدال زندگی و مرگ ــ امیرحسین محمدى فرد

نویسنده: امیرحسین محمدى فرد  مسئله ی معیشت، بیکاری و عدم امنیت شغلی و جدال برای گذرانِ زندگی، به معضل امروز در جامعه ی ایران تبدیل شده است. بیکاری، دستمزدِ ناچیز و عدم پرداخت آن، مبارزه برای نان و امنیت، از آذراب تا ...

یک اتفاق واقعی از یک دختر ایرانی: وقتی شنید ایران را ترک کردم، گفت، چه بهتر یک انگل در جامعه کمتر…

واقعیتی از زندگی پونه رازی: وقتی شنید ایران را ترک کردم. گفت؛ چه بهتر یک انگل در جامعه کمتر مدت کوتاهی کارمند فرودگاه خمینی بودم. کوتاه چون بیرونم کردن البته پرتم کردن بیرون.  داستان از این قرار بود که من در یک دفتر ...