چهارشنبه, ۹ بهمن , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 
 

مقالات

بابک تختی: نظر تختی در ارتباط با قتل و عام مردم در آبان ماه و سقوط هواپیما و هادی ساعی…

۱۵۰۰ نفر در آبان ماه کشته شدند ۶۰ نفر در مراسم خاک سپاری و ۱۷۶ نفر در هواپیمایی که هنوز چند دقیقه‌ایی از سفرش را شروع نکرده بود. خبر مرگ انبوه هموطنان دیگر امریست رایج. به مرگ ناغافل از روی ...

مرادشیخی: جمهوری اسلامی ناچار است که پا روی خون «قاسم سلیمانی» بگذارد! و آینده زینب سلیمانی

نویسنده: مراد شیخی  کشته شدن نابهنگام قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در حقیقت یک شوک بزرگ برای دستگاه امنیت جمهوری اسلامی هم در فضای داخل ایران و هم در ابعاد منطقه ای و حتی جهانی بوده است. این اتفاق به اندازه ...

نگاهی به مبارزات جنبشهایِ مردمی

نویسنده: فرامرز دادور تحولاتِ سیاسی در ایران مانندِ بسیاری از جوامع در خاورمیانه و جهان مملو از اعتراضات و خیزشهایِ مردم برای آزادی و عدالت اقتصادی است. بدیهی است که در این منطقه علاوه بر وجودِ موازینِ خانمان براندازِ نئولیبرالیستیِ سرمایه ...

جناب زیباکلام! مشکل ات فلج فکری نیست! دچار مرگ مغزی شده ای خبر نداری!؛ ف. م. سخن

جناب دکتر زیباکلام اخیرا فرموده اند که دچار فلج فکری شده اند! ایشان با حالتی نگران و اندوهناک گفته اند: «وقتی اینترنت بعد از یک هفته وصل شد، مواجهه با اخبار تلخ آنچنان برایم باورنکردنی بود که هر چقدر با خودم کلنجار ...