شنبه, ۳ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

خبرهای روز

امام صادق گفته عقد تو گرما طلاق میاره خب چرا؟؟؟ آخوند:من چه میدونم!

https://www.youtube.com/watch?v=737-pKAvY1Y

تهران، و فروش اعضای بدن، از کلیه تا کبد، بدلیل فقر و بی پولی

به گزارش همشهری، آگهی‌ها پر است از گروه‌های خونی، شماره تلفن‌هایی با خطوط اعتباری و دست‌خط‌هایی که معلوم است موقع نوشتن می‌لرزیده است.یکی از ورزشکار بودن و جوانی‌اش نوشته و دیگری نیاز مالی‌اش را فریاد زده و آن یکی هم ...

بانک مرکزی حتی سپرده مردم در بانکهای دولتی را نیز تضمین نمیکند

https://www.youtube.com/watch?v=y8sXYcfGl78

فیلم آتش به اختیاریم، چون شلغم و خیاریم!

https://www.youtube.com/watch?v=GXaylinP6aE

سلمان فارسی که بود؟ و خدمات سلمان به محمد و خیانت هایش به ایران

  https://www.youtube.com/watch?v=iWzn3k3mpcI