یکشنبه, ۳۱ تیر , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ادیان

آخوند انگل و دزد و مفت خور: از سال ۵۷ که سوارتون شدیم دیگه پیاده نمیشیم!!

https://www.youtube.com/watch?v=Ao4XA2U_Ei4

چرا با اسلام مخالف هستید؟ قابل توجه ایرانیان اسلام زده

نویسنده: آرش بیخدا این سوالی است که بسیاری از مسلمانان و اسلامگرایان مطرح میکنند. در باب پاسخ به این پرسش شاید بتوان کتابها نوشت و در واقع کتابها نوشته شده است. اما بصورتی بسیار چکیده و مختصر میتوان گفت به دلیل اینکه ...

عید قربان، قتل عمد و جنایت آشکار مسلمانان در حق گوسفندان…

عید قربان، قتل عمد و جنایت آشکار مسلمانان در حق گوسفندان بی دفاع و بی زبان است. و نمادی از وحشیگیری و خونریزی مسلمانان به در گاه الله.  

چرندیات آخوند مفت خور و انگل: اطلاعات دقیق از سالهای بعد از ظهور امام زمان!

https://www.youtube.com/watch?v=0io1gP8KO40