دوشنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

ادیان

آخوند مفت خور دروغگو: امام رضا تُف کرد، درخت میوه داد و بعد برگ درخت را برای شفا می‌بردند

آیا قرآن یک کتاب ضد ایرانی است؟ گفتگو با روشنفکران ایرانی

ببینید مملکت دست چه آخوند های انگل افتاده: چرندیات آخوند انگل و مفت خور و سربار ایران در مورد زبان انگلیسی!!!

کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشور دنیا است. در ایران، به غیر از آخوند ها که بیماران روانی اند، هیچ کس دیگری از آزادی های شخصی و اجتماعی برخوردار نیست. قوانین ...

ژن همجنسگرایی – من زئوس هستم