شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ادیان

نقدی کوتاه بر حجاب اسلامی / نه به حجاب اسلامی تحمیلی در ایران

نوشته: آرش بیخدا پیشگفتار یکی از نخستین چیزهایی که بعد از خارج شدن از ایران به چشم آدم می آید رنگ است. رنگ لباسها! ما ایرانی ها عادت کرده ایم در آن خراب شده ای که اسلامگرایان برای امام زمانشان درست کرده ...

از کجا میدانید خدا وجود ندارد؟

نویسنده: آرش بیخدا پاسخ کوتاه: به دلیل اینکه دلیل معتبری برای وجود خدا وجود ندارد و دلایل معتبری برای عدم وجود خدا وجود دارند. بنابر این اعتقاد داشتن به وجود خدا نامعقول است. پاسخ بلند: پاسخ روشن و درست به این پرسش رایج، نیازمند ...

سوره شتلق آیه کتلت در قرآن / برای خنده

https://www.youtube.com/watch?v=j5Ed85HGfZY

سخنان مزخرف آخوند های مفت خور بیکار در مورد بهشت و گناهان ملت ایران! قابل توجه ایرانیان نادان که بشناسند آخوند کیه؟

https://www.youtube.com/watch?v=KTNzfYWlGZ4