چهارشنبه, ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

ادیان

آشنایی با گروه خونی خA آخوندهای ایران

همه شما با گروههای خونی گوناگون آشنایی دارید ولی شاید گروه خونی خA را نشنیده باشید. این گروه خونی بیشتر در مناطقی همچون ایران، عراق و افغانستان یافت شده ولی کانون آن در ایران است. گروه خونی خA یا همان گروه خونی ...

زئوس: آیه قرآن بر زجرکش کردن معترضان آبان ۹۸ – (داعشی صفت جنایتکار ابوالفضل بهرام پور)

عکس تعدادی از کشته شدگان اعتراضات به گرانی بنزین در ایران توسط رژیم خونخواران و جنایتکاران اسلامی. انتقام قتل جوانانمان را خواهیم گرفت. نه می بخشیم، و نه فراموش میکنیم. کشوری که آخوند در آن حاکم باشد، بدبخت ترین ...

حمله عمومی تند و منطقی عارف به اسلام و علی در کنسرت

چهره خونریز علی و قصاب محمد جنایتکار که ایرانیان جاهل و نادان و عقب مانده او را می پرستند.

اثبات اینکه خدا وجود ندارد – فیلم ۸ دقیقه