دوشنبه, ۱ آبان , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ویدیو

روح الله هندی ( موسوی خمینی ) را بهتر بشناسیم

و متاسفانه آخوند خمینی پیر با مغز های فسیل شده بدلیل عقب ماندگی فکری ایرانیان با عث یک شورش عظیم در ایران شد، و  در این راه همه مردم و منجمله روشنفکران را با دروغگوی و وعده های پوچ فریب ...

فساد در قوه قضاییه ایران : قاضی گفت بلایی به سرت بیارم که زمین رو لیس بزنی!

https://www.youtube.com/watch?v=r4fSo3FIq7c

فساد و جنایت در قوه قضاییه (داعش وطنی) ایران : قاضی گفت بلایی به سرت بیارم که زمین رو لیس بزنی!

https://www.youtube.com/watch?v=r4fSo3FIq7c

روضه خوانی حسن روحانی جنایتکار در هیئت دولت / ایرانی ها به این آخوند رای دادن!

https://www.youtube.com/watch?v=p1A17sGdMd8 https://www.youtube.com/watch?v=eKpBeGrwMKQ https://www.youtube.com/watch?v=lYwLI2WWEzQ&t=6s