چهارشنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ویدیو

سخنان خمینی: بله ما مرتجع هستیم! ما می خواهیم به ۱۴۰۰ سال پیش برگردیم!

https://www.youtube.com/watch?v=0pU9LoSovXQ

فیلم ضرب‌ و شتم سپرده‌گذاران موسسه اعتباری “ثامن” توسط نیروهای انتظامی

https://www.youtube.com/watch?v=-rErD-3xT_8

ویدیو: برخورد خشن نیروی انتظامی با معتادان در شهر رشت

https://www.youtube.com/watch?v=O7Tnhy0UWo8

فیلم آتش به اختیار های جنایتکاران خامنه ای قاتل در سال ۸۸

https://www.youtube.com/watch?v=-YAumQATenE