سه شنبه, ۱ مرداد , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

ویدیو

اسماعیل خوئی، شاعر معاصر: جوانان تمرین و تجربه کنند، تمرین و تجربه های جنگ، جنگ مسلحانه

دشمنان حقیقی مردم ایران و کشور ایران، آخوند ها، پاسداران، بسیجی ها. پاسدار، آخوند، بسیجی خوب، مُرده است. آتش به اختیار هم دو طرفه است. آزادی و برابری زنان و مردان و سکولاریسم برای ایران. آخوند خوب آخوند مُرده ...

فیلم: جوان مجروح تصادفی در بیمارستان پذیرفته نشد و تا صبح در پشت راحت خوابید

از تاریخی که آخوند خمینی خونخوار و جلاد قرن، وارد ایران شد، کشور ایران تبدیل به یکی بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا گردید. جنایتکاران و تروریست های جمهوری اسلامی. اینها دشمنان حقیقی کشور ایران و مردم ...

گریه‌های دردناک پدر شیرازی بخاطر از دست دادن فرزندش + فیلم بزرگراه شیراز خرامه

تعبیر باورنکردنی خامنه‌ای از «مهربانی» خمینی، آن هم پشت تریبون

از تاریخی که آخوند خمینی خونخوار و جلاد قرن، وارد ایران شد، کشور ایران تبدیل به یکی بدبخت ترین و عقب مانده ترین کشورهای دنیا گردید. جنایتکاران و تروریست های جمهوری اسلامی. اینها دشمنان حقیقی کشور ایران و مردم ...