دوشنبه, ۴ شهریور , ۱۳۹۸
آخرین اخبار : 

ویدیو

پول برای آخوند درد برای معلول ـ (بودجه تبلیغات حوزه علمیه قم ۷۲۵۷ میلیارد تومان)

کاخ حوزه آخوند ها در شهر قم ـ آخوند های بیکار و مفت خور و سربار، عامل اصلی عقب ماندگی و بسیاری درد و رنج و بدبختی و ذلت و آوارگی برای ایران و زندگی مردم ایرانند. آخوند خوب، ...

افشاگری علیرضا زاکانی از همدستی دولت مجلس قوه قضاییه و در کلان دزدیها / رژیم اسلامی دزدها و مردم فقیر ایران

تعدادی از وعده ها و ادعاهای دروغین خمینی و دیگر چماقداران اسلامی، بعد از سقوط حکومت سلطنت شاهنشاهی پهلوی در ایران. خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنیم! آب و برق مجانی میشود! روحانیون نباید رئیس جمهور شوند! حکومت ...

فاطمه هاشمی دختر رفسنجانی تو از کجا میدونی سبک زندگی امام چگونه بود؟ خونه و با غ خمینی بالای سه چهار هزار متر

نان سنگک هم در ایران لاکچرى شد!!! مرگ بر جمهوری اسلامی

و زندگی اشرافی سران و آخوند های حکومتی و میلیاردر های پاسداران و گماشتگاران رژیم اسلامی...