پنج شنبه, ۸ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ویدیو

فیلمی در مورد وضعیت مقبره پادشاهان و قبر خمینی / گران ترین قبر جهان

https://www.youtube.com/watch?v=6QrksWHoTCI https://www.youtube.com/watch?v=WgmsFomSQy0

پیام محبت معلم زن آمریکایی و شاگردانش بعد از یاد گرفتن زبان فارسی

https://www.youtube.com/watch?v=jrBWGeO0J5U

فیلم آتش به اختیاریم، چون شلغم و خیاریم!

https://www.youtube.com/watch?v=GXaylinP6aE

فیلمی در مورد وضعیت مقبره پادشاهان و قبر و یا کاخ اشرافی خمینی

https://www.youtube.com/watch?v=6QrksWHoTCI https://www.youtube.com/watch?v=q_eBaqPceI8&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=8niq33dc7ks