چهارشنبه, ۵ اردیبهشت , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ویدیو

ویدیو (افشاگری جاسوس ها و مزدوران رژیم): نفیسه محمودی دختر باجناق سید علی مقدم بیت در هلند چه می کند؟

نفیسه محمودی دختر باجناق سید علی مقدم بیت است که به نمایندگی از طرف خامنه ایی با تماس با دادستان خواستار بسته شدن پرونده سعید طوسی شد .

صحبت های یک زلزله زده کرمانشاه و ایلام؛ باگذشت ۵ ماه از زلزله هنوز در چادر زندگی میکنیم

صحبت های یک زلزله زده؛ باگذشت ۵ ماه از زلزله هنوز در چادر زندگی میکنیم. کانکس رابیشتر به کسانی می‌دهند که آشنا دارند!

برنامه های از علی صدارت ـ تبادل اندیشه، نظر و خبر و مصاحبه…

صدارت : تبادل اندیشه، نظر و خبر بخش۱- یادآوری اوضاع نیازمند جنبش ارزیابی برخی رویکردهای سیاسی در رابطه با جنبش مردم مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای علی صدارت صدارت :تحلیل اوضاع ایران و منطقه و نقش ما مردم

فیلم،۲۲فروردین: کشاورزان اصفهان: «ای لشکر شرق اصفهان آماده باش آماده باش، بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش»

فیلم،۲۲فروردین: کشاورزان اصفهان: «ای لشکر شرق اصفهان آماده باش آماده باش، بهر نبردی بی امان آماده باش آماده باش»