شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

ویدیو

ویدیو: مصباح یزدی مفت خور جنایتکار و داعش شیعه وطنی: « تجاوز به زندانی » مطابق با « قرآن » است!؛

ایران را از وجود ننگین مفت خور ها و آخوند های سربار و جنایتکار و عقب مانده و دشمن ایران آزاد خواهیم کرد. https://www.youtube.com/watch?v=qix0K5HojXw

روح الله هندی ( موسوی خمینی ) را بهتر بشناسیم

و متاسفانه آخوند خمینی پیر با مغز های فسیل شده بدلیل عقب ماندگی فکری ایرانیان با عث یک شورش عظیم در ایران شد، و  در این راه همه مردم و منجمله روشنفکران را با دروغگوی و وعده های پوچ فریب ...

فساد در قوه قضاییه ایران : قاضی گفت بلایی به سرت بیارم که زمین رو لیس بزنی!

https://www.youtube.com/watch?v=r4fSo3FIq7c

فساد و جنایت در قوه قضاییه (داعش وطنی) ایران : قاضی گفت بلایی به سرت بیارم که زمین رو لیس بزنی!

https://www.youtube.com/watch?v=r4fSo3FIq7c