دوشنبه, ۱۳ مرداد , ۱۳۹۹
آخرین اخبار : 

ویژه

شما با طلبان چه رابطه ای دارد؟ وقتی خبرنگار افغانستانی عراقچی را در هم می پیچد!

فوری: تجمع طالبان در پارک ملت تهران + عکس یکی از اصلی ترین حامیان طالبان بلحاظ مادی و نظامی در افغانستان جمهوری اسلامی است. طالبان رسما در مشهد دفتر دارد و هفته قبل نیز تجمعاتی در پارک ملت تهران داشتند.

مستند، بگیر و ببند و کُشتار، در آغاز انقلاب سال ۵٧

عبدالکریم لاهیجی: دادگستری در ایران: از مشروطیت تا جمهوری اسلامی

در این بررسی نشان می‌دهیم که چگونه دادگستری اسلامی جایگزین نظام قضایی عرفی و نیمه مستقل پیشین شد که طیّ ۵۰ سال بر مناسبات و روابط اجتماعی جامعه ایران حاکم بود. درآمد  در دوران حکومت آمرانه پهلوى و در نبود آزادى عقیده ...

اسناد: بازنشر نامۀ سنجابی و بختیار و فروهر به محمد رضا پهلوی در سال ۱۳۵۶

مدیریت مملکت جنبهٔ فردی و استبدادی پیدا کرده ‌است پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی، فزایندگی تنگناها و نابسامانی‌ های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور چنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاکنندگان زیر بنا بر وظیفهٔ ملی و ...