چهارشنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

فرهنگی

بیست و یکمین شماره دفتر کانون نویسندگان ایران (در تبعید) منتشر شد!

در این شماره از دفتر کانون...، نویسندگانی چون:  سیمین بهبهانی، نعمت آزرم، گیل آوائی، ابوالفضل اردوخانی، فریار اسدیان، حسین افصحی، خالد بایزیدی‌(ترجمه از: کژال ابراهیم­خدر، شاملو)، سیاگزار برلیان، طیفور بطحائی، کتایون آذرلی، منوچهر دوستی، حسن حسام، محسن حسام، ابراهیم حیدری، ...

شعر دلیل آفتاب از مجید نفیسی، شاعر برجسته ایرانی در تبعید‎

مجید نفیسی دلیل آفتاب         "آفتاب آمد دلیل آفتاب" مولوی  عادتهای کوچک مرا شکل می‌دهند و رویای بزرگ مرا وانهاده است. با صدای آدمک ساعتی بیدار می‌شوم پاجامه‌ام را می‌پوشم و پیراهنم را به سر می‌کشم. دستم, کلید برق دستشویی را میجوید و با پلک بسته بر تخت می‌نشینم. قلمروی من ...

کتاب کوچه شاملو: آمدیم و باز آمدیم / اردک بودیم غاز آمدیم

برگردان شعر از مراد شیخی آمدیم و باز آمدیم / اردک بودیم غاز آمدیم / از راه شیراز آمدیم / با عشوه و ناز آمدیم/ آمدیم ما سیستان / سیستان و گاب هاشون... ‏مراد شیخی: در “کتاب کوچه” حرف آ ( ۲) ( ...

برای ۶۰ سال کار هنری پرویز صیاد/ حسین افصحی

 و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد* پرویز صیاد در آستانه ۶۰ سال کار هنری: شعر – داستان – نمایش نامه – مقاله های گوناگون – سناریونویسی – کارگردانی تئاتر، سینما، و سریال های تلویزیونی- بازیگری  برای تئاتر، سینما ...