سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
آخرین اخبار : 

کارگران

فریاد رسای، زندانیان سیاسی و کارگران زندانی باشیم!

در پی خیزش سراسری و باشکوهی که در ایران درخشید و در میان مردم آزادیخواه و مترقی جهان بازتابی امید بخش یافت، افزون بر دو هزار تن از زنان و مردان آزاده و به پا خاسته، دستگیر و به شکنجه ...

اعتصاب کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان (بیش از ۵۰ سال فعالیت) دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق و حق بیمه

کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان: حق و حقوق پرداخت نشود، تولید نمی‌کنیم کارگران کارخانه روغن نباتی جهان زنجان از هفته گذشته تابه امروز دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق وحق بیمه دراعتصاب بسر می برند. برپایه گزارشی که۱۰بهمن رسانه ای ...

دومین روز اعتصاب متحدانه ۳۵۰۰ کارگر گروه ملی فولاد آهواز

اتحادیه آزاد کارگران ایران : امروز چهارشنبه ۴ بهمن ۳۵۰۰ کارگر گروه ملی فولاد اهواز دومین روز اعتصاب متحدانه خود را پشت سرگذاشتند. وعده های دروغین خمینی جنایتکار به کارگران و مردم ایران: مدیریت شرکت در روز قبل با واریز بخشی از ...

اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز / اعتصاب عمومی، سلاح سرنگونی جمهوری اسلامی

اتحادیه آزاد کارگران ایران : کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به سه ماه عدم پرداخت حقوق خود امروز سه شنبه سوم بهمن دست به اعتصاب زده و کلیه خطوط تولیدی کارخانجات را متوقف کردند. از زندگی مرفه و ...