شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

فرود موشک ناشناس در بیابان های یزد، کسی نمیداند مال ماست یا دشمن! فیلم

آقایون مسوولین! خبر خبر! زحمت نباشد تشریف ببرید بیابان های یزد، ببینید این موشک مال شماست یا مال کس دیگر است! مرسی!

مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر بسیجی و سپاهی، و مرگ بر آخوند که عاملین اصلی تمام جنایات و عقب ماندگی و بدبختی های زندگی مردم ایران هستند.