شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

محمد پیامبر مسلمانان: بیشترین جهنمیان از زنان هستند! (قابل توجه زنان مسلمان ایرانی)

یکبار پیامبر به مصلی میرفت که نماز عید فطر را بخواند، او از کنار زنی رد شد و گفت

«ای زنان! صدقه بدهید، (این صدقه به او میرسید زیرا او نایب السلطنه خدا روی زمین به شمار میرفت و پول را بین کسانی که رضایت آنها را خواستار بود یا برای نشان دادن سخاوت پخش میکرد) چرا که من دیده ام اکثر کسانی که دچار آتش جهنم هستند از شما (زنان) بودند.»

قوانین اسلامی چه در عربستان و چه در دیگر کشورهای مسلمان و ایران اسلام زده ضد زن و دشمن حقوق انسانی زنان است. در دین اسلام نابرابری و بی عدالتی و مردسالاری حاکم است. در دنیای واقعی حقوق حیوانات از حقوق یک زن مسلمان بیشتر است.

آنها (زنان) گفتند ای رسول الله چرا چنین است؟

او گفت «شما دائما لعنت میفرستید و نسبت به شوهرانتان ناسپاس هستید. من هیچ کسی که به اندازه شما در عقل و دین نقص داشته باشد ندیده ام. یک مرد هوشیار و معقول نیز ممکن است توسط شماها منحرف شود»

زنان از او پرسیدند «ای رسول الله، چه نقصانی در عقل و دین ما وجود دارد؟» او گفت «آیا همین که دو شاهده زن برابر یک شاهد مرد هستند کافی نیست؟»

محمد پیامبر اهل عربستان، یک آدم دیوانه، روانی و بچه باز و ضد زن و یک جنایتکاری بیش نبود. ایرانیان نباید از سنت های محمد روانی تبعیت کنند. ایرانیان نباید از دین اسلام همچین آدم روانی پیروی کنند.

زنان پاسخ مثبت دادند.

او گفت «این دلیل نقصان عقل آنها است. آیا این درست نیست که زنان در دوران حیض خود نه میتوانند نماز بخوانند نه میتوانند روزه بگیرند؟» زنان پاسخ مثبت دادند. او گفت «این نیز نقصان آنها در دینشان است». صحیح بخاری پوشینه ۱, کتاب ۶, شماره ۳۰۱

قوانین اسلامی عربی، آخوندها، و جمهوری اسلامی در ایران اسلام زده، دشمنان قسم خورده حقوق زنان با مردان و حقوق بشر هستند. در جمهوری اسلامی و اسلام ناب محمدی همه قوانین به نفع مردان است.

ازدواج کودکان یک جننایت علنی و شرعی و اسلامی است. فرهنگ اسلامی و آخوند ها موجب ننگ و ذلت ایرانند.