شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

لینک رفراندوم آرى یا خیر به جمهورى اسلامى ـ (لطفا شرکت کنید)

رفراندوم آری یا خیر بە جمهوری اسلامی

خمینی، آخوند ها، جمهوری اسلامی با همین کتاب عقب مانده و ناقص قرآن محمد عربستانی کشور ایران را مبدل به یک کشور عقب مانده و بدبخت و بیچاره کردند.