شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

نهضت مقاومت ملی ایران: جلسه ای در بزرگداشت چهلمین سالگرد تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار ـ (یکشنبه سوم  فوریه ۲۰۱۹)

نهضت مقاومت ملی ایران

و سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

 در بزرگداشت

چهلمین سالگرد تشکیل دولت ملی دکتر شاپور بختیار

جلسه‌ای در شهر کلن برگذار می کنند

در این جلسه شماری از شخصیت های آزادیخواه ملی شرکت و سخنرانی خواهندکرد.

در دیماه ۱۳۵۷، شاپور بختیار برای پایان دادن به دیکتاتوری پیشین و همچنین مقابله با فتنه ای که، با گسترش حرکات نیروهای ارتجاعی هوادار آیت الله خمینی برای برقراری دیکتاتوری توتالیترِ مذهبی در راه بود دولت ملی خود را که پس از سقوط دولت ملی مصدق در ۲۸ مرداد ۳۲ اولین دولت ملی و قانونی ایران بود، تشکیل داد.

او انجام این وظیفه ی تاریخی را پس از طرح شرایطی مبتنی بر قانون اساسی مشروطه و ضامن عدم دخالت مجدد پادشاه در امور کشور، و پس از پذیرش آنها از سوی ﻣﺣﻣﺩرضا شاه و قرار خروج وی از کشور پذیرفت و سپس دولت ملی خود را که پس از سقوط دولت ملی مصدق در ۲۸ مرداد ۳۲ اولین دولت ملی و قانونی ایران بود تشکیل داد.

دولت بختیار نیز گرچه عمری کوتاه داشت، و بسی کوتاه تر از عمر دولت ملی مصدق، و این دولت نیز مانند دولت مصدق فرصت آن را نیافت تا برنامه ی اعلام شده ی خود را تا کسب نتایج کامل و برقراری کامل آزادی و تثبیت آن به انجام رساند، اما در همان زمان کوتاهی که در اختیار قرارداشت توانست بخش مهمی از مواد برنامه ی خود را که مهم ترین آنها اجرای کامل قانون اساسی، برقراری همه ی آزادی های مندرج در آن و پیش از همه آزادی همه ی زندانیان سیاسی بود، به اجرا گذارد.

نهضت مقاومت ملی ایران و سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا لازم دانستند که به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل این دولت جلسه ای برای بزرگداشت مؤسس آن برگذار کرده جایگاه تاریخی و اقدامات انجام شده از سوی آن را یاداور شوند، و نیز از این راه فرصتی برای تبادل نظر در جهت راه های رسیدن به یک اتحاد عمل میان نیروها و عناصر ملی و آزادیخواه کشور با هدف پایان دادن به رژیم ارتجاعی و توتالیتر کنونی نیز فراهم آورند.

 سخنرانان این جلسه عبارت خواهند بود از:

ـــ ﻣﺣﻣﺩ امینی

ـــ دکتر سعید بشیرتاش

ـــ پرویز دستمالچی

ـــ علی شاکری زند، سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا، نهضت مقاومت ملی ایران

ـــ حسن نقیبی، نهضت مقاومت ملی ایران

 سخنرانان دیگر و پیام ها بعداً به اطلاع هموطنان خواهند رسید.

 تاریخ و محل تشکیل جلسه:

روز یکشنبه سوم  فوریه ۲۰۱۹ از ساعت ۱۱ صبح،  شهر کلن (آلمان)

Alte (Ebertplatz) Feuerwache

Melchiorstraße 3

۵۰۶۷۰ Köln