شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

شعر: چه روزگاری داریم و چه روزگاری داشتیم… هادی خرسندی

روزگاری روزگاری داشتیم
بهر خود شهر و دیاری داشتیم

در خیابان راه می‌رفتیم ما !
ترس کی از پاسداری داشتیم

هیچکس کاری به کار ما نداشت
دست اگر در دست یاری داشتیم

غم به دل‌ها بود اما در عوض
همرهان غمگساری داشتیم

کنج دل‌هامان به باغ آرزو
بهر آزادی بهاری داشتیم

حرف قانون اساسی می‌زدیم
هم شعوری هم شعاری داشتیم

نهضت مشروطه مان گر مرده بود
لااقل بهرش مزاری داشتیم

در پی احیای آنچه رفته بود
وه چه عزم استواری داشتیم

حیف شد که عاقبت برعکس شد
هرچه بهرش انتظاری داشتیم

چاه را ناکنده بر سر می‌زدیم
ما که مسروقه مناری داشتیم

وارث صدجور بیماری شدیم
گرچه دکتر بختیاری داشتیم

او برای ما الفبا می‌نوشت
ما نظر بر نقش ماری داشتیم

او ز لائیسیته‌اش می‌گفت و ما
با امام خود قراری داشتیم!

عاقلی حرفی زد و در معنی‌اش
حیرت دیوانه‌واری داشتیم

هادیا از خاطرات تلخ خویش
کاش امکان فراری داشتیم

پاسدار و بسیجی و آخوند های حکومتی دشمنان مردم ایران هستند. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

خمینی، آخوند ها، جمهوری اسلامی با همین کتاب عقب مانده و ناقص قرآن محمد عربستانی کشور ایران را مبدل به یک کشور عقب مانده و بدبخت و بیچاره کردند.

آخوند ها، پاسداران، بسیجی ها و جمهوری اسلامی دشمنان ایران. اعراب و فرهنگ اسلامی، دو مرتبه به ایران حمله نظامی و فرهنگی کردند… اولین تاریخ مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل که ایران به تصرف سپاه اسلام در آمد… و دومین دفعه نیز در سال ۱۳۵۷ به سرکردگی جلاد و جنایتکاری بنام آیت الله خمینی. آخوند خوب، آخوند مُرده است.

ایرانی آزاد و با قوانین برابری قانونی زنان و مردان، و سکولاریسم.