شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ویدئوی شرم آور مزدوران اسلامی داعشی صفت که ازدواج کودکان را تبلیغ می کند

محمد پیامبر اهل عربستان، یک آدم دیوانه، روانی و بچه باز و ضد زن و یک جنایتکاری بیش نبود. ایرانیان نباید از سنت های محمد روانی تبعیت کنند. ایرانیان نباید از دین اسلام همچین آدم روانی پیروی کنند.