شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ویدیو: مرغ سحر را کباب کرد…! ظلم آخوند، جور ملا…

مرغ سحر را کباب کرد / بر سر زن‌ها حجاب کرد… / ظلم آخوند، جور ملا / پشت میهن، کرده دولا… / روزی که این دولت غم سرنگون بشه…

خمینی، آخوند ها، جمهوری اسلامی با همین کتاب عقب مانده و ناقص قرآن محمد عربستانی کشور ایران را مبدل به یک کشور عقب مانده و بدبخت و بیچاره کردند.