شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

ای شکنجه گر مفلوک! تو «سپیده» را شکنجه می کنی تا «ساشا» سه تا سه تا دختر به رختخواب ببرد! + فیلم

 ف. م. سخن

گهگاه، نویسنده چیزی می نویسد که خودش هم به فایده ی آن اعتقاد ندارد. یکیش همین نوشتن خطاب به شکنجه گران جمهوری اسلامی.

همان ها که فیلم واقعی شکنجه کردن شان را بسیاری دیده اند؛ آن هم شکنجه ی چه کسانی؟ شکنجه ی یاران سابق! یارانی که به فاصله ی بیست و چهار ساعت بعد از فرمان «آقا» تبدیل به ماموران اسراییل شدند! یکی شان هم همسر سعید امامی…

آری. نوشتن خطاب به شکنجه گر، بی فایده است و آب در هاون کوبیدن. حقیقت تلخ که خیلی ها از آن بی خبر ند این است که کشتن و آزار دادن، می تواند در انسان تبدیل به عادت شود طوری که اگر زمانی مرتکب قتل یا شکنجه نگردد، احساس کمبود کند. طعم خون، صدای فریاد، دیدن استیصال، در دراز مدت به دهان آدمی خوش می آید چون این بخشی ست از وجود حیوانی ما که در یک جامعه ی متمدن آن را به قعر ناخودآگاه می فرستیم.

عکس سپیده قلیان، فعال مدنی و مدافع حقوق کارگران.

و مباد که این وجود، زمینه ای برای سر بر کشیدن بیابد…

شکنجه گر، از شکنجه کردن دیگران لذت می برد. بعد از مدتی، شکنجه تبدیل به عادت، آن هم عادتی غیر قابل ترک می گردد.

به خاطر همین می دیدیم که کارمند عادی کمیته و زندان، کار روزانه اش که تمام می شد، می رفت کابل را بر می داشت می گفت بروم چند ضربه به زندانی ضد انقلاب بزنم و ثوابی ببرم!

مرگ بر سپاهی و بسیجی و چماقداران و جنایتکاران رژیم اسلامی. بسیجی و سپاهی دشمنان ایران. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

یعنی بعضی از این شکنجه گران، حقیقتا مفلوک اند. گرگ های درنده ای که به خاطر طعم خون می درند و نصیب اش را کسان دیگر می برند! گرگ هایی که نصیب دنیوی شان تکه استخوانی ست و امید به اجر اخروی.

البته هیچ امیدی به انسان شدن مجدد این حیوان شدگان نیست ولی باز ما چیزکی می نویسیم خطاب به آن ها که دستکم ببینند حاصل شکنجه هایشان نصیب چه کسانی می شود.

ای شکنجه گر مفلوک!
ای موجود فرو غلتیده به عالم حیوانیت!
عالم حیوانیت که نه! چون هیچ حیوانی حیوان دیگر را یا همنوع خودش را شکنجه نمی کند!
او اگر می درد برای ادامه ی حیات است و بقا، نه برای لذت و صفا!

وقتی «سپیده قلیان» را می زنی و آزار می دهی، وقتی در وحشتکده بازداشتگاه های اطلاعات، اسماعیل بخشی و امثال او را چنان در هم می کوبی که به قول سردارت، حاج سعید قاسمی به رب و روب ی که تو در دهان اش می گذاری اعتراف کند، این فیلم هیجان انگیز و عبرت آموز از «ساشا سبحانی»، پسر سفیر سابق حکومت اسلام در ونزوئلا را هم در گوشه ی لپ تاپ ات باز کن و همین طور که داری اعتراف می گیری به این فیلم نگاه کن، تا ببینی که این شکنجه را برای که و برای چه می کنی!

آخوند ها، پاسداران، بسیجی ها و جمهوری اسلامی دشمنان ایران. اعراب و فرهنگ اسلامی، دو مرتبه به ایران حمله نظامی و فرهنگی کردند… اولین تاریخ مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل که ایران به تصرف سپاه اسلام در آمد… و دومین دفعه نیز در سال ۱۳۵۷ به سرکردگی جلاد و جنایتکاری بنام آیت الله خمینی. آخوند خوب، آخوند مُرده است.

تو، تو انسان سابقِ انسانیت از دست داده، تو انسانِ متوهم که خیال می کنی در خدمت اسلام و محمد و علی هستی، سخت در اشتباهی!

تو، دانسته یا ندانسته، در خدمت ساشاها هستی و بزرگتران او!

حال دخترک ما، سپیده را بزن، بخشی را بدر، خون بریز و بخند، و بر تعداد دختران رختخواب ساشا بیفزا، و خوشخیال باش که بهشت زمینی ساشاها، در آن دنیا نصیب تو خواهد شد!