شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

کارشناسان: اقدام اتحادیه اروپا به تحریم بخشی از وزارت اطلاعات، دور زدن تحریم های اقتصادی آمریکا توسط اروپا را دشوارتر می کند

رادیو پیام اسرائیل ـ کارشناسان سیاسی در اسرائیل می گویند که پذیرفته شدن درخواست دانمارک از اتحادیه اروپا، برای برقراری یک رشته تحریم ها علیه رژیم ایران، حکومت اسلامی را با انبوه تازه ای از مشکلات اقتصادی روبرو می سازد.

درخواست دانمارک از اتحادیه اروپا، پس از کشف یک توطیه تروریستی برای سوء قصد به جان شماری از مخالفان رژیم ایران که مقیم دانمارک هستند صورت گرفت. فرانسه و آلمان و اتریش نیز در ماه های گذشته صحنه یک رشته توطئه های تروریستی رژیم ایران بوده اند.

وزارت جاسوسی و شکنجه گران و تروریست های جمهوری اسلامی و  داعشی های وطنی.

وزیر خارجه ایالات متحده از این تصمیم کشورهای اروپایی به گرمی استقبال کرد.

آگاهان می گویند که که تحریم های اروپایی در حالی در راه است که از یک سو کمر رژیم ایران از فشارهای آمریکایی در حال شکستن است و از سوی دیگر، اروپائیان تلاش می کنند برای ادامه داد و ستد بازرگانی با رژیم ایران، راهکاری بیابند.

مقامات ارشد حکومت ایران در ماه های اخیر از این امکان ابراز یاس کرده و می گویند که اروپا جرات نمی کند از خود استقلال عمل نشان داده و تحریم های آمریکایی را دور بزند.

آگاهان می گویند که اکنون، اگر اروپا قصد داشته باشد علیه فعالیت های تروریست پروری رژیم ایران، به تحریم های اقتصادی متوسل شود، احتمال دور زدن تحریم ها ممکن است به صفر برسد.