شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

تلگراف خمینی به شاه (۱۷ مهر ۱۳۴۱): چرا به زنان حق رای دادید؟

بی طرفـ و فقط برای اطلاع رسانی و آگاهی و قضاوت تاریخ:

شاپور بختیار: یک آخوند گمنام بدون سابقه سیاسی و مبارزه اجتماعی روزی از بالای منبر به بهانه آنکه به زنان حق رای داده‌اند، از روی خود خواهی و جهل، اَلم شنگه ای بر پا میکند و مردم ساده و بدون فرهنگ سیاسی، که از حداقل آزادی بهره ای نداشته با سخنان آتشین این آخوند تحریک می‌شوند. 

خمینی پدرخوانده طالبان و القاعده و داعشی ها است. ورود آخوند خمینی عقب مانده و به ایران برابر با خونریزی و جنایت و بی حقوقی و بی عدالتی و ظلم و فساد و اعدام و تیرباران و شکنجه و ترور و تهدید چماقداران بسیجی و سپاهی… و میلیون ها نقض آشکار حقوق مسلم ایرانیان.

دشمن ایران همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.

آخوند ها، پاسداران، بسیجی ها و جمهوری اسلامی دشمنان ایران. اعراب و فرهنگ اسلامی، دو مرتبه به ایران حمله نظامی و فرهنگی کردند… اولین تاریخ مربوط به ۱۴۰۰ سال قبل که ایران به تصرف سپاه اسلام در آمد… و دومین دفعه نیز در سال ۱۳۵۷ به سرکردگی جلاد و جنایتکاری بنام آیت الله خمینی. آخوند خوب، آخوند مُرده است.

داعش وطنی آیت الله خمینی، جلاد و خونخوار، پدرخوانده طالبان و داعش و دیگر تروریست های چند دهه گذشته در جهان است. خمینی واقعیت شخصیت اسلام را به درستی گفت. آخوند ها و جمهوری اسلامی دشمنان حقیقی ایران و مردم شریف ایرانند.

میلیاردها پول مردم ایران صرف هزینه قبر جلاد خونخوار آیت الله خمینی میشود. «دشمن ما همین جاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست».