شنبه, ۲۹ دی , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

سخنان شجاعانه یک زن در دفاع از کارگران و فحش به آخوند خامنه ای…

این زن شجاع یک تنه جلوی نیروی انتظامی که برای جمع کردن تجمع اعتراضی دستفروشان و کارگران آمده می‌ایستد و می‌گوید بروید دنبال اون گردن‌گفت ها و دزدهایی که مملکت ما رو غارت کردند آخر هم یک فحش به خامنه‌ای می‌دهد.