شنبه, ۲۷ بهمن , ۱۳۹۷
آخرین اخبار : 

عکس: برای همین است که می گوئیم بسیجی های ساندیس خور!

 

در عکس دلائل واقعی بسیجی های ساندیس خور مشخص است.

 

مرگ بر سپاهی و بسیجی و چماقداران و جنایتکاران رژیم اسلامی. بسیجی و سپاهی دشمنان ایران. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن اسرائیل و آمریکاست.